معرفی

معاون فرهنگی و پرورشی 
جناب آقای جواد دیانی
 
پیام معاونت فرهنگی :
 
به نام خدا
 
 
دوستان عزیزم سلام 
 
برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در دنیا باید به دو مورد ویژه توجه کنیم :
 
1 - احترام به پدر ومادر
2 - نماز اول وقت
 
 
گفتم که الف گفت دگر ، گفتم هیچ
درخانه اگر کس است یک حرف بس است
 
 
(عاشق خدا باشید تا معشوق خلق شوید)
 
 
دوستدار شما جواد دیانی