درج مطلب

 
 

در روز های یکشنبه جلسات کانون قرآن

با حضور پر شور و اختیاری دانش آموزان عزیز و

تدریس استاد فلسفی

در فضای اسکای روم راس ساعت 15 : 7 صبح

برگزار می گردد .

 

 

 

در روز های دوشنبه جلسات گپ و گفت معنوی  

با حضور پر شور و اختیاری دانش آموزان عزیز و

تدریس استاد ویسه

در فضای اسکای روم راس ساعت 15 : 7 صبح

برگزار می گردد .

 

 

در تابستان 99

کلاس های مجازی فرهنگی تحت عنوان :

خطاطی

داستان های قرآنی

ادبیات کهن

نجوم

و کمک های اولیه

 

به مدت 6 هفته برگزار شد .