انتظارهای مدرسه از دانش آموزان عزیز

دانش آموز عزيز !  در آغاز سال دانش و اخلاق شما عالی است ،

شايسته شماست با تلاش و همّت آن را حفظ نمايی .

 

هدف تربیتی از نظم و انضباط ایجاد شرایطی است که دانش آموزان هنجار‌ها  و ارزش‌های آموزش و پرورش را با رغبت و تمایل و هوشیاری بپذیرند تا فرایند اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری درونی شود

 

به این منظور ، برآنیم که عملکرد مثبت دانش آموزان را ارج نهاده و مورد تشویق قرار دهیم تا با کمک شما اولیاء محترم گامی در نهادینه شدن رفتار های به هنجار اجتماعی و تربیتی برداریم .

برخی از شاخص های انتخاب دانش آموز برتر اخلاقی :

۱- صداقت ، راستگویی و درستکاری در عمل.

2- توجه به بهداشت فردی و اجتماعی (دانش آموزانی که به نظافت و بهداشت محیط اهمیت می دهند و سعی

 می‌کنند عاملی در پاکیزگی و تمیزی باشند.)

3- حضور فعالانه در برنامه های جمعی مدرسه (فرهنگی،ورزشی و اردو ها)

4- رعایت امانت نسبت به اشیاء پیدا شده و تحویل آن به مسئولین مدرسه .

5- توجه به صرفه جویی و عدم اسراف (در وقت ،استفاده ازآب، و سایر امکانات ) .

6-  رعایت احترام مسئولین و دبیران محترم .

7- کمک به دانش آموزانی که ضعف درسی دارند .

8- مشارکت در امور خیریه .

9- انجام مطلوب مسئولیت‌هایی که از طرف مدرسه واگذار می گردد .( نماینده‌ی کلاس ، مسئول صف و مشارکت در امور اجرایی مدرسه )

íتبصره : هر ماه تعدادی از دانش آموزان به عنوان همیار انضباطی و مبصر انتخاب می شوند .