15 بهمن 1399

مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

13 بهمن 1399

مسابقه ی طراحی (دهه فجر)

مسابقه ی طراحی (دهه فجر)
دوشنبه 13 بهمن 99
مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

12 بهمن 1399

مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

27 دی 1399

مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

1 دی 1399

جشن بزرگ شب یلدا

جشن بزرگ شب یلدا
دوشنبه 1 دی 1399
مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

12 آبان 1399

مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

12 آبان 1399

برگزاری جلسات شورای دانش آموزی

برگزاری جلسات شورای دانش آموزی
هر هفته چهار شنبه ها
مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

10 آبان 1399

مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - ورزشی - سیاسی

23 مهر 1399

مراسم دعای توسل

مراسم دعای توسل
چهارشنبه 23 مهر 99
مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

21 مهر 1399

جلسه اولیاء و مربیان

جلسه اولیاء و مربیان
دوشنبه 21 مهر 99
مولف: محمد جواد دیانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری - سیاسی
قبلی  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  بعدی
صفحه 1 از 17